Phân tích làn sóng vàng ngày 13 tháng 11 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Vàng đảo chiều khỏi vùng hỗ trợ

• Có khả năng tăng lên mức 1967,00

Vàng tiếp tục tăng sau khi đảo chiều đi lên trước đó từ vùng hỗ trợ nằm giữa mức hỗ trợ 1865,00 (đã đảo chiều giá từ tháng 8), dải Bollinger Band hàng ngày thấp hơn và mức điều chỉnh Fibonacci 50% của xung tăng từ tháng 6.

Sự đảo chiều đi lên từ điều này vùng hỗ trợ bắt đầu sóng xung động trung hạn đang hoạt động (3).

Với xu hướng tăng chủ đạo, Vàng có khả năng tăng thêm về phía mức kháng cự tiếp theo 1967.00 (đỉnh của sóng xung lực trước đó (1)).