EURUSD: Phân tích và dự báo sóng Elliott cho 13.11.20 - 20.11.20 - LiteForex


LiteForex


>

Kịch bản chính: xem xét các vị thế mua từ các đợt điều chỉnh trên mức 1.1721 với mục tiêu là 1.2019 1.2100.

Kịch bản thay thế: đột phá và việc hợp nhất dưới mức 1.1721 sẽ cho phép cặp tiền tiếp tục giảm xuống mức 1.1601 1.1526.

Phân tích: Khung thời gian hàng ngày: có lẽ là sóng đầu tiên lớn hơn mức 1 của (3) tiếp tục phát triển, với làn sóng iii của 1 được hình thành bên trong. Trong khung thời gian H4, sự điều chỉnh cục bộ đã hình thành khi sóng thứ tư iv của 1 và sóng v của 1 đang hình thành. Khung thời gian H1: rõ ràng, sóng ngược xu hướng đầu tiên có mức độ nhỏ hơn (i) của v đã hình thành và sự điều chỉnh giảm dần (ii) của v đã hoàn thành. Nếu giả định là đúng, cặp tỷ giá sẽ tiếp tục tăng lên mức 1.2019 1.2100 trong sóng (iii) của v. Mức 1.1721 là rất quan trọng trong kịch bản này. Sự đột phá của nó sẽ cho phép cặp tiền này tiếp tục giảm xuống mức 1.1601 1.1526.