Giá vàng có khả năng hình thành đáy tạm thời - Orbex


OrbexKim loại quý đang cố gắng đạt được một số mức tăng trong ngày sau đợt bán tháo mạnh gần đây từ đầu tuần. Hành động giá hiện đang gần mức cao gần đây so với ngày hôm trước. Tuy nhiên, xu hướng tổng thể có vẻ đang chậm lại trong thời điểm hiện tại, tạo thành một sự hợp nhất đi ngang. N Điều này có thể dẫn đến việc phá vỡ giá. Xu hướng này vẫn là xu hướng giảm trong thời điểm hiện tại với mức 1850 vẫn là quan trọng đối với hàng hóa. Việc phá vỡ dưới mức 1850 có thể đẩy nhanh đà giảm hơn nữa. Về phía tăng, các mức cao gần đây gần 1882 sẽ cần phải bị phá vỡ để bất kỳ mức tăng giá nào trở thành hiện thực. Kiểm tra chiến lược của bạn xem vàng sẽ tăng giá như thế nào với Orbex - Mở tài khoản của bạn ngay bây giờ.