Phân tích sóng CADJPY ngày 12 tháng 11 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• CADJPY đã đảo ngược từ mức kháng cự 81,40

• Có khả năng giảm xuống 79,00

CADJPY gần đây đã đảo chiều giảm so với mức kháng cự mạnh 81,40, là ranh giới trên của phạm vi giá đi ngang rộng bên trong mà cặp tiền này đã giao dịch từ tháng 6.

Mức kháng cự 81,40 được củng cố bởi dải Bollinger Band phía trên hàng ngày.

CADJPY có khả năng giảm sâu hơn về mức hỗ trợ tiếp theo 79,00 (mức thấp của đợt điều chỉnh nhỏ trước đó từ đầu tháng 11).