Phân tích sóng Palladium ngày 11 tháng 11 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Paladi dưới áp suất giảm

• Có khả năng giảm xuống 2250,00

Palladium chịu áp lực giảm mạnh sau khi đảo chiều giảm trước đó từ mức kháng cự 2500,00 (mức cao hàng tháng trước đây từ đầu tháng 10) - được củng cố bởi Dải Bollinger hàng ngày phía trên.

Sự đảo chiều đi xuống từ mức kháng cự 2500,00 đã tạo ra mô hình đảo chiều nến Nhật hàng ngày Long-Legged Doji .

Palladium có khả năng giảm sâu hơn về mức hỗ trợ tiếp theo 2250,00 (giá mục tiêu khi hoàn thành đợt điều chỉnh ngắn hạn đang hoạt động (ii)).