Phân tích làn sóng Visa ngày 10 tháng 11 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Thị thực bị đảo ngược từ mức kháng cự chính 217,00

• Có khả năng giảm xuống còn 207,00

Thị thực gần đây đã bị đảo ngược khỏi mức chính mức kháng cự 217,00 (đã ngăn chặn xu hướng tăng mạnh trước đó vào tháng 9) - đứng trên dải Bollinger Band hàng ngày phía trên.

Sự đảo chiều giảm xuống từ mức kháng cự 217,00 đã chặn đứng sóng xung lực (i) của sóng B trước đó từ cuối tháng 10.

Với việc mua quá nhiều Visa Stochastic hàng ngày có khả năng giảm thêm về mức hỗ trợ tiếp theo 207,00 (mức cao hàng tháng trước đây từ tháng 10).