Phân tích CADJPY ngày 09 tháng 11 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• CADJPY đã phá vỡ vùng kháng cự

• Có khả năng tăng lên 81,65

CADJPY hôm nay đã phá vỡ mạnh trên vùng kháng cự nằm giữa mức kháng cự 80,50 (đã đảo ngược giá hai lần trong tháng 10) và mức điều chỉnh Fibonacci 61,8% của xung lực đi xuống trước đó từ tháng 8. Việc phá vỡ vùng kháng cự này đã tăng tốc (c) sóng hoạt động điều chỉnh ABC nhỏ (ii) từ cuối tháng 10.

CADJPY có khả năng tăng thêm về phía ngưỡng kháng cự tiếp theo 81,65 (đỉnh của các sóng trước (2) và 2 và mục tiêu hoàn thành hiệu chỉnh ABC đang hoạt động (ii)).