Phân tích Palladium ngày 05 tháng 11 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Paladi tăng trong sóng xung 3

• Có khả năng tăng lên 2435,00 và 2490,00

Paladi tiếp tục tăng trong Sóng xung lực đi lên mạnh 3, bắt đầu sớm hơn từ vùng hỗ trợ nằm giữa mức hỗ trợ 2200.00 (mức thấp hàng tháng từ tháng 9) và dải Bollinger Band hàng ngày thấp hơn.

Vùng hỗ trợ này được củng cố thêm bởi Fibonacci 50% sự thoái lui của xung lực đi lên mở rộng trước đó từ tháng 6.

Palladium có khả năng tăng thêm về phía mức kháng cự tiếp theo 2435,00 (đỉnh của sóng (b) so với tháng trước) - sự bứt phá của nó sẽ mở đường để đạt được mức tăng thêm nữa là 2490.00 (mức cao hàng tháng từ tháng 10).