Dự báo ngắn hạn cho BTCUSD, XRPUSD và ETHUSD vào ngày 1.1.2020 - LiteForex


LiteForex


> Bạn đọc thân mến, tôi đã chuẩn bị cho bạn một dự báo ngắn hạn cho Bitcoin, Ripple và Ethereum dựa trên phân tích sóng Elliott. Ngoài ra, tôi đã cung cấp các khuyến nghị giao dịch và điểm vào cho mỗi cặp tiền điện tử. Cấu trúc hiện tại của Bitcoin cho thấy rằng một xung lực tăng giá đang hình thành vào lúc này, với phần cuối cùng của nó, xung lực [5], hình thành bên trong. Rõ ràng, xung lực [5] chỉ mới hình thành một nửa, vì vậy nó có thể tiếp tục hình thành trong tương lai gần.

Bài viết bao gồm các chủ đề sau:

  • Phân tích sóng Elliott cho Bitcoin
  • Phân tích sóng Elliott cho Ripple
  • Phân tích sóng Elliott cho Ethereum

Elliott phân tích sóng cho Bitcoin

Chúng tôi thấy rằng một làn sóng C bốc đồng tăng dần đang tiếp tục hình thành. Nó bao gồm năm sóng con [1] - [2] - [3] - [4] - [5]. Rất có thể, phần thứ tư của mô hình này đã phát triển gần đây dưới dạng sóng điều chỉnh [4] ở dạng kép ba (w) - (x) - (y). Sau đó, quá khứ đầu tiên của xung động tăng giá cuối cùng [5] bắt đầu hình thành. Trong tương lai gần, chúng ta có thể thấy giá tăng lên mức 15200.00. Theo kịch bản này, các vị thế mua có thể được xem xét.

Kế hoạch giao dịch BTCUSD cho hôm nay:

Mua ở mức 14344.00, TPat 15200.00

Phân tích sóng Elliott cho Ripple

XRPUSD tiếp tục xây dựng sóng điều chỉnh B dưới dạng ba đường ziczac. Bên trong nó, đã hình thành làn sóng liên kết thứ hai [X], trông giống như một sự kết hợp ba. Phần đầu tiên của sóng tăng [Z] đang hình thành vào lúc này. Giá có thể sẽ tiếp tục tăng lên mức đỉnh cũ là 0,263 trong tương lai gần. Theo kịch bản này, các vị thế mua có thể được xem xét.

Kế hoạch giao dịch cho XRPUSD cho hôm nay:

Mua ở mức 0,240, TP ở mức 0,263

Phân tích sóng Elliott cho Ethereum

Ethereum tiếp tục hình thành một sóng điều chỉnh lớn B có hình dạng ziczac kép [W] - [X] - [Y]. Theo cấu trúc bên trong của nó, sóng [Y] là một đường ngoằn ngoèo ba (w) - (x) - (y) - (xx) - (z). Làn sóng liên kết thứ hai (xx) đã hình thành gần đây. Nó là một đường ngoằn ngoèo ba cấp độ sóng nhỏ hơn. Giá đang tăng vọt trong sóng kích hoạt cuối cùng (z) vào lúc này. Nó có khả năng kết thúc ở gần mức 423,00, tức là vùng của đỉnh trước đó.

Kế hoạch giao dịch cho ETHUSD cho ngày hôm nay:

Mua ở mức 404,85, TP là 423,00