Spain35 Phân tích ngày 02 tháng 11 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Spain35 đã đảo ngược từ mức hỗ trợ 6385,00

• Có khả năng đạt đến 6720,00

Trước đó Spain35 đã đảo ngược từ vùng hỗ trợ nằm giữa mức hỗ trợ quan trọng 6385,00 (mức thấp hàng tháng trước đây từ tháng 5) và dải Bollinger Band hàng ngày thấp hơn.

Vùng hỗ trợ này được củng cố thêm bởi đường xu hướng hỗ trợ của kênh giảm nhiều tháng từ tháng 7.

Tây Ban Nha35 có khả năng sẽ tăng thêm về phía mức kháng cự tiếp theo 6720,00 (mức hỗ trợ cũ hình thành cây búa hàng ngày vào cuối tháng 10).