Adobe Wave Analysis ngày 30 tháng 10 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Adobe đã phá vỡ vùng hỗ trợ

• Có khả năng giảm xuống 431,70

Adobe giảm mạnh sau lần phá vỡ vùng hỗ trợ trước đó vùng nằm ở giao điểm của mức hỗ trợ 460,00 (đã đảo ngược giá nhiều lần trong tháng 9) và mức điều chỉnh Fibonacci 61,8% của xung lực đi lên từ tháng 7.

Việc phá vỡ vùng hỗ trợ này sẽ tăng tốc hoạt động sóng xung hướng xuống 3 và (5).

Adobe có thể sẽ giảm sâu hơn về mức hỗ trợ tiếp theo 431,70 (mức thấp hàng tháng kể từ tháng 8 và mục tiêu hoàn thành sóng xung hoạt động 3).