Phân tích sóng Palladium ngày 29 tháng 10 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Paladi rơi xuống bên trong sóng c

• Có khả năng đạt đến 2185,00 và 2150,00

Paladi tiếp tục rơi vào bên trong xung lực mạnh sóng c, bắt đầu sớm hơn từ vùng kháng cự nằm giữa mức kháng cự 2450,00 (đã đảo chiều giá từ tháng 9) và dải Bollinger Band hàng ngày trên.

Giá hiện đang tiếp cận mức hỗ trợ quan trọng 2185,00 (mức thấp của sóng (iv) so với tháng trước).

Nếu palađi phá vỡ dưới mức hỗ trợ 2185,00 thì giá có khả năng sẽ giảm sâu hơn về mức hỗ trợ mạnh tiếp theo 2150,00 (đã đảo ngược giá nhiều lần trong Tháng 8, mục tiêu hoàn thành sóng 4).