Phân tích sóng EURJPY ngày 29 tháng 10 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• EURJPY đã phá vỡ vùng hỗ trợ

• Có khả năng giảm xuống 121,00

Gần đây EURJPY đã phá vỡ vùng hỗ trợ nằm giữa phím mức hỗ trợ 122,60 (mức thấp của sóng A xung lực ngắn hạn trước đó) và mức điều chỉnh Fibonacci 38,2% của xung tăng từ tháng 5.

Mức thoái lui fibonacci này cũng trùng với mức điều chỉnh Fibonacci 61,8% của xung tăng từ tháng 6 - hình thành cụm Fibonacci.

EURJPY có khả năng giảm thêm về phía mức hỗ trợ tiếp theo 121,00 (giá mục tiêu khi hoàn thành làn sóng xung động nhỏ đang hoạt động (iii)).