Phân tích sóng 3M ngày 26 tháng 10 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• 3M đảo chiều khỏi vùng kháng cự

• Có khả năng đạt mức 162,00

3M trước đó đã giảm mạnh khỏi vùng kháng cự chính nằm giữa mức kháng cự 172,80 (đã dừng sóng xung mạnh trước đó (C) vào tháng 9) và dải Bollinger hàng ngày phía trên.

Sự đảo chiều đi xuống từ vùng kháng cự này đã chặn đứng đợt điều chỉnh ABC trung gian trước đó (2) .

3M có khả năng sẽ giảm thêm về phía mức hỗ trợ tiếp theo 162,00 (mức kháng cự cũ từ cuối tháng 9).