Phân tích sóng GBPCAD ngày 22 tháng 10 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• GBPCAD đã đảo ngược từ mức kháng cự 1.7240

• Có khả năng giảm xuống 1.7075

GBPCADtoday đã đảo ngược từ mức kháng cự mạnh 1.7240 (trước đây là hỗ trợ mạnh từ giữa tháng 8) - giao với dải Bollinger hàng ngày phía trên và mức điều chỉnh Fibonacci 50% của mức điều chỉnh giảm 2 từ tháng 7. Sự đảo chiều giảm từ mức kháng cự 1.7240 đã dừng lại trước đó sóng xung động ngắn hạn (iii).

Với sự phân kỳ giảm giá rõ ràng trên chỉ báo Stochastic hàng ngày, GBPCAD có khả năng giảm sâu hơn về mức hỗ trợ tiếp theo 1.7075.