Phân tích sóng đồng ngày 21 tháng 10 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Đồng đã phá vỡ mức kháng cự quan trọng 312,00

• Có khả năng tăng lên 330,00

Đồng gần đây đã phá vỡ trên mức kháng cự quan trọng 312,00 (mức cao nhất hàng tháng trước đây từ cuối tháng 8).

Việc phá vỡ mức kháng cự 312,00 đã thúc đẩy chuỗi xung tăng trung hạn đang hoạt động (3) từ đầu tháng 10.

Với sức mạnh của xu hướng tăng hàng ngày đang hoạt động và sự đóng của hỗ trợ mạnh ở mức giá 312,00 nói trên, đồng có khả năng tăng thêm về phía mức kháng cự tiếp theo 330,00 (mục tiêu để hoàn thành sóng xung động (3)).