Phân tích sóng ngô ngày 16 tháng 10 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Ngô đã phá vỡ mức kháng cự nhiều tháng 400,00

• Có khả năng tăng lên 415,00

Ngô gần đây đã phá vỡ mức kháng cự lớn mức 400,00 (bắt đầu xu hướng giảm nhiều tháng vào tháng 10 năm 2019, như có thể thấy bên dưới).

Việc phá vỡ mức kháng cự 400,00 sẽ đẩy nhanh các sóng xung lực đi lên đang hoạt động (5) và III.

Ngô có khả năng sẽ tăng thêm về phía mức kháng cự tiếp theo 415,00 (đỉnh của sóng (2) từ tháng 8 năm 2019 và giá mục tiêu khi hoàn thành các sóng xung động (5)).