Phân tích sóng AUDCAD ngày 16 tháng 10 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• AUDCAD đã phá vỡ vùng hỗ trợ

• Có khả năng giảm xuống 0,9270

AUDCAD gần đây đã phá vỡ vùng hỗ trợ nằm giữa vùng hỗ trợ mức 0,9380 (đã dừng sóng xung lực đi xuống trước đó (i)) và đường xu hướng hỗ trợ từ tháng 5.

Việc phá vỡ mức hỗ trợ 0,9380 trùng hợp với việc phá vỡ mức điều chỉnh Fibonacci 50% của xung tăng từ Tháng 5.

AUDCAD có khả năng kéo dài khoản lỗ về phía mức hỗ trợ quan trọng tiếp theo 0,9270 (mức thấp của sóng (a) và (c) từ tháng 6).