Phân tích sóng AUDCHF ngày 16 tháng 10 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• AUDCHF đã phá vỡ mức hỗ trợ quan trọng 0,6500

• Có khả năng đạt 0,6400

AUDCHF gần đây đã phá vỡ dưới mức hỗ trợ quan trọng 0,6500 (đã đảo ngược giá từ cuối tháng 6) giao với mức điều chỉnh Fibonacci 38,2% của xung tăng (C) từ tháng 5.

Việc phá vỡ mức hỗ trợ 0,6500 đã tăng tốc các sóng xung động ( iii) và 1 bên trong đó cặp tiền này đã di chuyển lần lượt từ tháng 9 và tháng 6.

AUDCHF có khả năng giảm sâu hơn về mức hỗ trợ tiếp theo 0,6400 (mức thấp cũ của sóng (i) từ đầu tháng 6) .