Phân tích Wave Ferrari ngày 16 tháng 10 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Ferrari mở cửa với khoảng cách tăng lên

• Có khả năng tăng lên mức 193,75

Hôm nay Ferrari mở cửa với khoảng cách tăng mạnh. theo sau sự đảo chiều đi lên trước đó từ đường xu hướng trên của kênh giảm hàng ngày bị phá vỡ gần đây từ tháng 8.

Giá hiện đang tăng bên trong chuỗi xung tăng chính ③ bắt đầu sớm hơn từ mức hỗ trợ mạnh 176,00.

Ferrari có thể sẽ tăng hơn nữa về mức kháng cự tiếp theo là 193.75 (đỉnh của sóng (B) từ tháng 9). - tiếp theo là mức kháng cự vòng 200,00.