XAUUSD: Phân tích và dự báo sóng Elliott cho 16.10.20 - 23.10.20 - LiteForex


LiteForex


>

Kịch bản chính: xem xét các vị thế mua từ các đợt điều chỉnh trên mức 1848,26 với mục tiêu là 1973,73 2077,22.

Kịch bản thay thế: đột phá và hợp nhất dưới mức 1848,26 sẽ cho phép cặp tiền tiếp tục giảm xuống mức 1750,33 1666,82.

Phân tích: Làn sóng thứ ba tăng dần ở mức độ lớn hơn (3) có lẽ tiếp tục phát triển trên khung thời gian hàng ngày, với sóng 5 của (3) đang hình thành bên trong. Làn sóng thứ ba của mức độ nhỏ hơn iii của 5 dường như đã hình thành trên khung thời gian H4 và có lẽ, một sự điều chỉnh cục bộ đã kết thúc phát triển dưới dạng sóng iv của 5. Làn sóng thứ năm v của 5 bắt đầu phát triển trên khung thời gian H1 , với làn sóng (i) của v đang phát triển bên trong. Nếu giả định là đúng, cặp tiền này sẽ tiếp tục tăng lên mức 1973,73 2077,22. Mức 1848,26 là rất quan trọng trong trường hợp này, vì sự đột phá sẽ cho phép cặp tiền tiếp tục giảm xuống mức 1750,33 1666,82.