Giá vàng giao dịch không đổi - Orbex


OrbexKim loại quý được cho là giao dịch đi ngang vào thứ Năm, sau mức tăng khiêm tốn một ngày trước đó. Tuy nhiên, hành động giá vẫn nằm trong giới hạn của mức cao và thấp của ngày thứ Ba. Một đột phá từ phạm vi nhỏ này có thể kích hoạt tăng hoặc lỗ thêm. Sự thiên lệch vẫn còn lẫn lộn với giao dịch giá trở lại gần mức 1900. Chỉ báo dao động ngẫu nhiên 4 giờ cũng đang đẩy cao hơn một chút so với mức quá bán. Nhìn chung, giá vàng cũng đã hình thành mức thấp cao hơn, điều này tạo thêm sức nặng cho một động thái tăng giá. Nhưng rất nhiều điều sẽ phụ thuộc vào cách giá sẽ phản ứng sau khi bứt phá trên mức 1911,50. Kiểm tra chiến lược của bạn xem vàng sẽ tăng giá như thế nào với Orbex - Mở tài khoản của bạn ngay bây giờ.