GBPUSD đem lại lợi nhuận - Orbex


OrbexĐồng bảng Anh đã tăng giá do hành động giá hầu hết giảm vào thứ Năm. Điều này xảy ra sau khi không đăng được lợi nhuận sau khi tăng trên mức xử lý 1.3000. Sự đảo chiều đưa GBPUSD trở lại gần mức thấp nhất của ngày thứ Tư. Nhưng sự sụt giảm dưới mức này có thể đẩy nhanh sự sụt giảm. Điều này đặt GBPUSD trở lại đúng hướng để kiểm tra tay cầm 1.2750. Các cuộc đàm phán Brexit đang diễn ra cũng có khả năng góp phần vào sự biến động của GBPUSD. Chỉ báo dao động ngẫu nhiên được thấy đang đẩy xuống thấp hơn và có cơ hội cho hành động giá giảm hơn nữa. Hỗ trợ nhỏ được nhìn thấy gần tay cầm 1.2850, có thể giữ trong thời điểm này. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách GBP sẽ tăng giá! Mở Tài khoản Orbex của bạn và bắt đầu giao dịch ngay bây giờ.