Dự báo ngắn hạn cho BTCUSD, XRPUSD và ETHUSD 16.10.2020 - LiteForex


LiteForex


>

Tôi hoan nghênh độc giả của mình!

Tôi đã chuẩn bị một dự báo tiền điện tử ngắn hạn dựa trên phân tích sóng Elliott của Bitcoin, Ripple và Ethereum. Tôi đề xuất các tín hiệu đầu vào để giao dịch từng loại tiền điện tử.

Bitcoin sẽ sớm kết thúc việc hình thành một làn sóng điều chỉnh và tiếp tục tăng trong làn sóng thứ năm, cũng như các loại tiền điện tử lớn khác.

Bài viết bao gồm các chủ đề sau:

  • Phân tích bit sóng Elliott
  • Phân tích sóng Elliott
  • Phân tích sóng Elliott
  • Phân tích sóng Elliott

Phân tích bit sóng Elliott

Đang hình thành làn sóng liên kết hướng lên [X] như một đôi ngoằn ngoèo. Chân cuối cùng của nó, sóng (Y) vẫn chưa kết thúc. Nó bao gồm các sóng phụ A-B-C. Sóng A là một xung lực, sóng B là một đường zic zắc đơn giản, sóng C cũng là một xung lực. Ba chân đầu tiên phải kết thúc trong xung C, giá hiện đang đi xuống trong sóng điều chỉnh [4]. Nó sẽ sớm hoàn tất và giá BTC sẽ tăng trong sóng [5] lên mức 11944, như được nêu trong biểu đồ.

Kế hoạch giao dịch BTCUSD hôm nay:

Mua 11277,25, TP11944,00


Elliott wave Rippleanalysis

Rõ ràng là từ phần gần đây nhất của biểu đồ XRPUSD cho biết thị trường đang theo sóng điều chỉnh đi lên, là một đường ngoằn ngoèo đơn giản [a] - [b] - [c]. Sóng [c] vẫn đang phát triển như một sự thúc đẩy. Sóng điều chỉnh đi ngang dài (4) của xung động này là sóng ba kép với sóng liên kết x là sóng ngoằn ngoèo. Mô hình này lẽ ra đã hoàn thành, vì vậy giá Ripple có thể tăng trong sóng (5) lên mức 0,266.

Kế hoạch giao dịch cho XRPUSD hôm nay:

Mua 0,240, TP 0,266


Elliott waveEthereumanalysis

Thị trường ETHUSD tiếp tục hình thành sóng điều chỉnh B như một đường ngoằn ngoèo kép. Hiện đang phát triển sóng [Y] như một đường ngoằn ngoèo (A) - (B) - (C). Xung (A) và (B) hiệu chỉnh đã hoàn thành, và sóng xung (C) vẫn chưa hình thành. Sóng điều chỉnh giảm 4 hẳn đã kết thúc và thị trường sẽ tăng trong sóng 5 cuối cùng lên mức 395,38.

Kế hoạch giao dịch ETHUSD hôm nay:

Mua 366,05, TP 395,38