Gold Retests Mức giá 1900 - Orbex


OrbexKim loại quý đã bù đắp cho khoản lỗ từ hôm thứ Ba khi hành động giá quay trở lại trên mức 1900 một lần nữa. Khu vực giá giữa 1911,50 và 1900 cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ, đưa hành động giá đi ngang. Tuy nhiên, đợt pullback hiện tại đang có dấu hiệu suy yếu. Do đó, giá vàng có thể đang thiết lập cho một động thái tiềm năng trở lại thấp hơn. Việc đóng cửa dưới mức thấp nhất hiện tại là 1882,27 sẽ xác nhận mức giảm sâu hơn nữa. Kiểm tra chiến lược của bạn xem vàng sẽ tăng giá như thế nào với Orbex - Mở tài khoản của bạn ngay bây giờ.