Dầu thô WTI trở lại mức 41 - Orbex


OrbexGiá dầu phục hồi vững chắc, giảm lỗ trong ngày thứ hai vào thứ Ba. Hành động giá một lần nữa trở lại gần ngưỡng 41,00. Tuy nhiên, động lượng hiện tại và thiết lập cho thấy rằng chúng ta có thể thấy một đợt giảm giá. Điều này sẽ giữ cho hành động giá bị giới hạn ở các mức 41 và 38,83. Việc đóng cửa trên mức cao nhất trước đó là 41,64 có thể xác nhận mức tăng tiếp theo, dẫn đến mức 42,00 tiếp theo. Trong thời gian tới, hãy xem hành động giá diễn ra như thế nào ở gần ngưỡng 41.0. Kiểm tra chiến lược của bạn về giá dầu sẽ tăng như thế nào - Mở Tài khoản Orbex của bạn ngay