Dự báo ngắn hạn cho BTCUSD, XRPUSD và ETHUSD 15.10.2020 - LiteForex


LiteForex


>

Tôi chào mừng độc giả của mình!

Tôi đã chuẩn bị một dự báo tiền điện tử ngắn hạn dựa trên phân tích sóng Elliott của Bitcoin, Ripple và Ethereum. Tôi đề xuất các tín hiệu đầu vào để giao dịch từng loại tiền điện tử.

Tất cả ba loại tiền điện tử đang hình thành làn sóng thứ năm cuối cùng. Do đó, thị trường sẽ đi lên trong ngày hôm nay.

Bài viết đề cập đến các chủ đề sau:

  • Bitcoinanalysis sóng Elliott
  • Phân tích sóng Elliott
  • Phân tích sóng Elliott

Phân tích bit sóng Elliott

>

Bitcoin tiếp tục hình thành sóng liên kết điều chỉnh [X] như một đường ngoằn ngoèo kép (W) - (X) - (Y). Các sóng phụ (W) và (X) đã hoàn thành, và sóng (Y) sắp kết thúc theo hình zic zắc kép. Thị trường hiện đang tăng trong sóng xung lực [c] bao gồm năm sóng phụ (1) - (2) - (3) - (4) - (5). Sóng điều chỉnh giảm (4) đã hoàn thành, vì vậy thị trường sẽ tăng trong sóng (5) lên mức 11944,00.

Kế hoạch giao dịch cho BTCUSD hôm nay:

Mua 11374,00, TP11944.00


Elliott wave Rippleanalysis

Ở đó đang hình thành phần giữa của đường ngoằn ngoèo lớn. Đó là sóng điều chỉnh B đang diễn ra dưới dạng ngoằn ngoèo [a] - [b] - [c]. Sóng [c] của đường ngoằn ngoèo này vẫn đang phát triển như một đường chéo kết thúc. Sóng điều chỉnh 4 đã hoàn thành như một hình zic zắc kép. Do đó, giá sẽ tăng trong sóng 5 lên mức 0,266.

Kế hoạch giao dịch cho XRPUSD hôm nay:

Mua 0,245, TP 0,266


Elliott waveEthereumanalysis

Phần mới nhất của ETHUSD biểu đồ giá hiển thị đường ngoằn ngoèo [Y] cuối cùng, bao gồm ba sóng phụ động lực (A) - (B) - (C). Sóng (A) là một xung động đơn giản, hiệu chỉnh (B) là một đường zigzag tiêu chuẩn, sóng (C) cũng là một xung động hiện đang xuất hiện. Bốn chân đầu tiên của xung lực này đã hoàn thành và hiện đang phát triển sóng cuối cùng. Thị trường sẽ tăng trong sóng 5 lên mức 400,37.

Kế hoạch giao dịch ETHUSD > hôm nay:

Mua 375,19, TP 400,37