Phân tích sóng đậu nành ngày 14 tháng 10 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Đậu nành đảo chiều khỏi vùng hỗ trợ

• Có khả năng tăng lên 1080,00

Gần đây, đậu nành đã đảo chiều khỏi vùng hỗ trợ. giữa mức hỗ trợ 1030,00 (mức kháng cự cũ từ tháng 9), sự điều chỉnh Fibonacci 50% của xung tăng (i) từ tháng trước và dải Bollinger hàng ngày thấp hơn.

Sự đảo chiều đi lên từ vùng hỗ trợ này bắt đầu sóng xung hoạt động (iii) - thuộc về sóng xung hướng lên mở rộng C từ tháng 8.

Đậu nành có khả năng tăng thêm về phía mức kháng cự tiếp theo 1080,00 (đã dừng sóng xung trước đó (i)).