Phân tích sóng EURCHF ngày 14 tháng 10 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• EURCHF đã đảo chiều khỏi vùng hỗ trợ

• Có khả năng tăng lên 1.0780

EURCHF gần đây đã đảo chiều từ vùng hỗ trợ nằm giữa mức hỗ trợ quan trọng 1.0730 (ranh giới dưới của phạm vi giá đi ngang từ tháng 7) và dải Bollinger Band hàng ngày thấp hơn.

Vùng hỗ trợ gần mức hỗ trợ 1.0730 được củng cố thêm bởi mức điều chỉnh Fibonacci 50% của xung lực đi lên từ tháng 7.

EURCHF có khả năng tăng thêm về phía mức kháng cự tiếp theo 1.0780 (điểm giữa của phạm vi giá đi ngang nói trên).