Phân tích sóng GBPCAD ngày 14 tháng 10 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• GBPCAD đã đảo ngược khỏi khu vực hỗ trợ

• Có khả năng tăng lên 1.7240

GBPCAD gần đây đã đảo ngược từ khu vực hỗ trợ nằm giữa trục hỗ trợ trước đó từ ngày 1.6910 tháng 9 và dải Bollinger Band hàng ngày thấp hơn.

Sự đảo chiều đi lên từ vùng hỗ trợ này có khả năng tạo ra mô hình đảo chiều hình nến Nhật Bản hàng ngày Đường xuyên qua nếu cặp này đóng cửa hôm nay gần mức hiện tại .

GBPCAD có khả năng sẽ tăng thêm về phía mức kháng cự tiếp theo 1.7240 (đã đảo ngược giá nhiều lần từ cuối tháng 9).