Phân tích sóng Costco ngày 14 tháng 10 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Costco đã phá vỡ hai kênh tăng hàng ngày

• Có khả năng đạt tới 390,00

Costco tiếp tục tăng theo xung lực tăng nhanh sóng 3, trước đó đã phá vỡ hai kênh có độ dài lên khác nhau lần lượt từ tháng 6 và tháng 3.

Việc phá vỡ các kênh lên này đã tăng tốc độ xung hoạt động 3, là một phần của chuỗi xung hướng lên kéo dài nhiều tháng ( 3) từ tháng 6.

Costco có thể sẽ tăng thêm về phía mức kháng cự tiếp theo 390,00 (giá mục tiêu khi hoàn thành sóng xung kích hoạt 3).