Gần 9 trong số 10 công nhân muốn giữ phương án làm việc tại nhà: khảo sát - Fxpro


Fxpro


Gần chín trong số 10 công nhân muốn có thể chọn làm việc tại nhà hay tại văn phòng khi các hạn chế tại nơi làm việc của COVID-19 được nới lỏng và có quyền tự chủ nhiều hơn trong giờ làm việc của họ theo nghiên cứu từ Cisco Systems. Nghiên cứu cho thấy đại dịch đã nhanh chóng thay đổi thái độ đối với việc làm tại nhà, với 2/3 số người lao động đánh giá cao hơn những lợi ích và thách thức khi thực hiện công việc của họ từ xa. 1 bị cắt xén ">

Mặc dù Chỉ 5% trong số những người được khảo sát làm việc tại nhà hầu hết thời gian trước khi khóa máy, giờ đây 87% người lao động muốn có khả năng chọn nơi, cách thức và thời gian họ làm việc kết hợp giữa làm việc tại văn phòng và làm việc từ xa vào thứ Tư. Phó Chủ tịch Cisco Gordon Thomson cho biết các công ty sẽ phải cấu hình lại cách thức hoạt động để giúp đáp ứng các nhu cầu mới của người lao động, những người ưu tiên giao tiếp và cộng tác hiệu quả hơn mọi thứ khác. Ông cho biết công nghệ cũng sẽ được sử dụng để đảm bảo nhân viên được an toàn và dữ liệu của họ được bảo mật trong môi trường làm việc, cho dù ở nhà hay văn phòng.

Cisco đã khảo sát 10.000 người trên 12 thị trường ở Châu Âu, Trung Đông và Nga cho nghiên cứu Lực lượng lao động của tương lai.

Gần chín trong số 10 công nhân muốn giữ phương án làm việc tại nhà: khảo sát, Reuters, ngày 14 tháng 10