Gold mất hỗ trợ 1900 - Orbex


OrbexKim loại quý này đã giảm hơn 1,5% trong ngày khi hành động giá không thành công gần mức hỗ trợ 1911,50 - 1900. Điều này đã đẩy hành động giá xuống thấp hơn. Tuy nhiên, sự sụt giảm có thể vẫn chưa xuất phát từ rừng. Có khả năng giá vàng có thể đảo chiều một lần nữa. Ở phía tăng điểm, mức 1911,50 một lần nữa sẽ chịu áp lực như một vùng kháng cự. Mặt khác, mức thấp nhất vào ngày 6 tháng 10 gần năm 1873 vẫn là mức thấp nhất cho đến nay. Nếu giá vàng phá vỡ mức này thì chúng tôi kỳ vọng xu hướng giảm sẽ đẩy về mức hỗ trợ 1817,80 tiếp theo. Kiểm tra chiến lược của bạn xem vàng sẽ tăng giá như thế nào với Orbex - Mở tài khoản của bạn ngay bây giờ.