Tổn thất giá dầu thô WTI - Orbex


OrbexGiá dầu trở lại trong sắc xanh, tăng gần 2% trong ngày. Mức tăng này diễn ra chỉ một ngày sau khi giá dầu giảm mạnh xuống mức thấp gần mức 39. Sự phục hồi đến từ dữ liệu thương mại tích cực từ Trung Quốc. Tuy nhiên, chúng ta có thể mong đợi sự chuyển động qua lại của thị trường dầu trong bối cảnh triển vọng kinh tế hiện tại. Ở phía tăng điểm, mức tiếp tục cao hơn sẽ thấy mức 41,00 bị thử thách một lần nữa. Hiện tại, giá dầu đang cố định vững chắc trong các mức 41 và 38,835. Kiểm tra chiến lược của bạn về giá dầu sẽ tăng như thế nào - Mở Tài khoản Orbex của bạn ngay