Dự báo ngắn hạn cho BTCUSD, XRPUSD và ETHUSD 14.10.2020 - LiteForex


LiteForex


>

Tôi chào mừng độc giả của mình!

Tôi đã chuẩn bị một dự báo tiền điện tử ngắn hạn dựa trên phân tích sóng Elliott của Bitcoin, Ripple và Ethereum. Tôi đề xuất các tín hiệu đầu vào để giao dịch từng loại tiền điện tử.

XRPUSD đang hình thành chặng cuối cùng của đợt điều chỉnh tăng giá. Sóng (5) của [c] là một đường chéo kết thúc. Nó sẽ kết thúc khi sóng 5 kết thúc, do đó, thị trường sẽ tăng lên mức 0.266. Người ta có thể mua hàng.

Bài viết bao gồm các chủ đề sau:

  • Phân tích Bitcoinanalysis của sóng Elliott
  • Elliott wave Rippleanalysis
  • wave ElliottEthereumanalysis

Phân tích Bitcoinanalysis wave Elliott

Thị trường BTCUSD hiện đang hình thành làn sóng liên kết đi lên [X]. Đó là một đường ngoằn ngoèo kép, trong đó các sóng phụ (W) và (X) đã hoàn thành, và sóng (Y) vẫn đang tiếp tục. (Y) trông giống như một đường ngoằn ngoèo kép, bao gồm các sóng phụ W-X-Y. Sóng Y sắp kết thúc khi sóng xung lực cuối cùng của nó đã hoàn thành vào ngày 4/5. Do đó, thị trường sẽ tăng trong sóng (5) hướng tới mức 11943,67.

Kế hoạch giao dịch BTCUSD hôm nay:

Mua 11448,75, TP11943,67


Elliott wave Rippleanalysis

Thị trường XRPUSD hiện tại đang theo xu hướng giảm. Có khả năng đang phát triển một con gấu ngoằn ngoèo A-B-C. Sóng A là một xung hướng xuống gồm năm sóng. Sóng điều chỉnh B vẫn đang diễn ra dưới dạng ngoằn ngoèo [a] - [b] - [c]. Phần cuối cùng của xung lực [c], sóng (5), là một đường chéo kết thúc, khi sóng 4 vượt quá sóng 1. Thị trường có thể tiếp tục tăng trong sóng cuối cùng 5 với mức 0,266.

Kế hoạch giao dịch cho XRPUSD hôm nay:

Mua 0,254, TP 0,266


Elliott waveEthereumanalysis

Thị trường ETHUSD đang hình thành một đường ABC ngoằn ngoèo. Hiện đang hình thành một sự điều chỉnh tăng giá B. Nó đang phát triển như một đường ngoằn ngoèo kép [W] - [X] - [Y]. Phần gần đây nhất của biểu đồ hiển thị sóng xung động cuối cùng (C), là một phần tử của sóng hình ziczac [Y]. Sóng điều chỉnh 4 đã kết thúc trong xung (C). Vì vậy, thị trường có thể tăng trong sóng 5. Giá Ethereum sẽ tăng lên mức 400,37.

Kế hoạch giao dịch ETHUSD hôm nay:

Mua 381,87, TP 400,37