Phân tích sóng AUDCAD ngày 13 tháng 10 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• AUDCAD đã phá vỡ đường xu hướng hỗ trợ

• Có khả năng giảm xuống 0,9385 và 0,9300

AUDCAD tiếp tục giảm sau lần đột phá trước đó của đường xu hướng hỗ trợ nhiều tháng từ giữa tháng 5.

Việc phá vỡ đường xu hướng hỗ trợ này sẽ đẩy nhanh các sóng xung lực ngắn hạn đang hoạt động (iii) và 1.

AUDCAD là có khả năng giảm thêm về mức hỗ trợ tiếp theo 0,9385 (mức thấp nhất của Sao mai hàng ngày từ tháng 9) - sự phá vỡ này sẽ dẫn đến thiệt hại thêm về phía 0,9300 (mức hỗ trợ mạnh trước đây từ tháng 6).