Phân tích sóng Palladium ngày 13 tháng 10 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Paladi đã đảo chiều khỏi vùng kháng cự

• Có khả năng giảm xuống 2300,00

Gần đây, palađi đã đảo chiều giảm do Mây đen hàng ngày Bao gồm mô hình đảo chiều hình nến từ vùng kháng cự nằm giữa mức kháng cự quan trọng 2450,00 (đỉnh của sóng 1 từ tháng 9) và dải Bollinger hàng ngày phía trên.

Sự đảo chiều giảm từ vùng kháng cự này bắt đầu giai đoạn ngắn hạn tích cực Điều chỉnh ABC (ii).

Palladium có khả năng giảm sâu hơn nữa về mức hỗ trợ tiếp theo 2300,00 (giá mục tiêu khi hoàn thành sóng hoạt động (ii)).