Vàng có khả năng trong giai đoạn thoái lui - Orbex


OrbexKim loại quý đã không tạo ra bất kỳ mức tăng lớn nào, khi cuộc biểu tình gần đây đi vào bế tắc vào thứ Hai. Giá có thể tăng ngoài khu vực năm 1928. Điều này dẫn đến một sự thoái lui khiêm tốn. Tuy nhiên, sự sụt giảm có thể sẽ dừng lại gần vùng hỗ trợ 1911,50. Có khả năng hỗ trợ mạnh mẽ có thể giữ kim loại quý này không tiếp tục giảm giá. Điều này sẽ củng cố xu hướng tăng khi tay cầm năm 1967 xuất hiện trong tầm mắt. Trong trường hợp vàng mất mức hỗ trợ 1911,50, chúng ta có thể thấy kim loại quý này sẽ giảm một chân khác. Kiểm tra chiến lược của bạn xem vàng sẽ tăng giá như thế nào với Orbex - Mở tài khoản của bạn ngay bây giờ.