Phân tích sóng ChinaA50 ngày 12 tháng 10 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• ChinaA50 đã phá vỡ Tam giác hàng ngày

• Có khả năng tăng lên 16400,00

Gần đây, ChinaA50 đã phá vỡ đường xu hướng kháng cự của Tam giác hàng ngày từ tháng 7 - điều này đã tăng tốc cho làn sóng xung lực hoạt động 3.

Giá hiện đang giao dịch gần mức kháng cự quan trọng của vòng 16000,00 (đỉnh của sóng 1 từ tháng 8).

Nếu giá là có thể vượt qua mức kháng cự 16000,00 thì ChinaA50 rất có thể sẽ tăng lên mức kháng cự mạnh tiếp theo 16400,00 (mức cao nhất trong nhiều tháng kể từ đầu tháng 7).