Phân tích sóng khí tự nhiên ngày 12 tháng 10 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Khí tự nhiên đã vượt ngưỡng kháng cự quan trọng 3.000

• Có khả năng đạt tới 3.300

Khí tự nhiên gần đây đã vượt ngưỡng kháng cự quan trọng ngưỡng kháng cự vòng 3.000 được theo sau vào ngày hôm nay bởi khoảng trống đi lên thúc đẩy các sóng xung kích hoạt động 3 và (C).

Giá trước đó cũng đã phá vỡ ngưỡng kháng cự quan trọng 2.900 (đã đảo chiều giá từ năm 2019 -mà điều này đã thêm vào áp lực tăng giá đối với Khí tự nhiên.

Khí tự nhiên có khả năng tăng thêm về mức kháng cự tiếp theo là 3.300 (giao với kênh tăng hàng ngày từ tháng 7).