Phân tích sóng GBPNZD ngày 12 tháng 10 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• GBPNZD đã đảo chiều khỏi vùng kháng cự

• Có khả năng giảm xuống 1.9400

GBPNZD gần đây đã đảo chiều với Evening Star hàng ngày Doji từ vùng kháng cự nằm giữa mức kháng cự 1.700 (đỉnh của sóng (a)), dải Bollinger hàng ngày trên và mức điều chỉnh Fibonacci 50% của xung lực đi xuống từ tháng 8.

Sự đảo chiều giảm từ mức kháng cự này vùng đã dừng đợt điều chỉnh ABC ngắn hạn trước đó 2.

GBPNZD có khả năng giảm sâu hơn về mức hỗ trợ tiếp theo 1.9400 (đã đảo ngược làn sóng điều chỉnh nhỏ trước đó (b)).