Phân tích sóng USDJPY ngày 12 tháng 10 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• USDJPY đã đảo chiều khỏi vùng kháng cự

• Có khả năng giảm 105,00

USDJPY gần đây đã đảo chiều với Evening Star hàng ngày từ vùng kháng cự nằm giữa mức kháng cự 106,00, trên dải Bollinger hàng ngày và mức điều chỉnh Fibonacci 38,2% của xung lực đi xuống từ tháng 6.

Sự đảo chiều đi xuống từ vùng kháng cự này đã chặn đứng làn sóng xung lực ngắn hạn 3 trước đó .

USDJPY có khả năng giảm sâu hơn về mức hỗ trợ tiếp theo 105,00 (mức thấp của sóng điều chỉnh nhỏ 2 trước đó).