Dự báo ngắn hạn cho BTCUSD, XRPUSD và ETHUSD 12.10.2020 - LiteForex


LiteForex


>

Tôi hoan nghênh độc giả của mình!

Tôi đã chuẩn bị một dự báo tiền điện tử ngắn hạn dựa trên phân tích sóng Elliott của Bitcoin, Ripple và Ethereum. Tôi đề xuất các tín hiệu đầu vào để giao dịch từng loại tiền điện tử.

BTCUSD sẽ tăng trong xung lực cuối cùng (5) vừa mới bắt đầu. VẬY, việc mua hàng là có liên quan.

Bài viết bao gồm các chủ đề sau:

  • Phân tích Bitcoinanalysis sóng Elliott
  • Phân tích sóng Elliott
  • Phân tích sóng Elliott

Phân tích bit sóng Elliott

Thị trường BTCUSD đang hình thành xu hướng giảm. Xu hướng phải diễn ra như một đường ngoằn ngoèo kép. Sau khi sóng hình zíc zắc đi xuống [W] kết thúc, thị trường đã tăng lên trong sóng liên kết [X] cũng là một đường ngoằn ngoèo kép (W) - (X) - (Y). Sóng (Y) sắp kết thúc. Giá sẽ tăng trong sóng xung lực (5) của [c] lên mức 11760.

Kế hoạch giao dịch BTCUSD hôm nay:

Mua 11397,75, TP11760,00


Elliott wave Rippleanalysis

Thị trường XRPUSD tiếp tục hình thành xuống ABC ngoằn ngoèo đơn giản. Trong phần gần đây nhất của biểu đồ, sóng xung động A đã kết thúc và giá đang tăng trong sóng điều chỉnh B có thể hoàn thành như một hình zigzag đơn giản. Hai phần đầu tiên của đường ngoằn ngoèo này đã hoàn thành và làn sóng xung lực [c] vẫn chưa xuất hiện. Giá sẽ tăng theo xung 5 hướng tới mức 0,266.

Kế hoạch giao dịch cho XRPUSD hôm nay:

Mua 0,254, TP 0,266


Elliott waveEthereumanalysis

Sau khi sóng xung gấu [1] kết thúc , đã bắt đầu làn sóng điều chỉnh giảm giá [2] đang phát triển như một đường ngoằn ngoèo (A) - (B) - (C). Các sóng (A) và (B) đã kết thúc. Sóng (A) là một xung năm sóng đơn giản, sóng điều chỉnh (B) là một đường ngoằn ngoèo đơn giản a-b-c. Bây giờ sẽ kết thúc sóng động lực (C) như một xung lực bao gồm năm sóng phụ 1-2-3-4-5. Thị trường sẽ tăng trưởng trong sóng (C) hướng tới mức 393,00, mức cao trước đó được thực hiện bởi đợt điều chỉnh B.

Kế hoạch giao dịch ETHUSD hôm nay:

Mua 373,52, TP 393,00