GBPUSD: Phân tích và dự báo sóng Elliott cho 09.10.2020 - 16.10.2020 - LiteForex


LiteForex


>

Kịch bản chính: xem xét các vị thế mua từ các đợt điều chỉnh trên mức 1.2673 với mục tiêu là 1.3284 1.3485.

Kịch bản thay thế: đột phá và việc hợp nhất dưới mức 1,2673 sẽ cho phép cặp tiền tiếp tục giảm xuống mức 1,2443 1,2200.

Phân tích: Có lẽ, làn sóng đầu tiên có mức độ lớn hơn (1) tiếp tục phát triển trên khung thời gian hàng ngày, với sóng 3 của (3) được hình thành bên trong. Rõ ràng, một sự điều chỉnh cục bộ đã hình thành như là làn sóng thứ 4 của (3) trên khung thời gian H4. Rõ ràng, sóng thứ năm tăng dần 5 của (3) bắt đầu phát triển trên khung thời gian H1, với sóng i của 5 được hình thành và sự điều chỉnh cục bộ ii trên 5 đang phát triển bên trong. Nếu giả định là chính xác, cặp tỷ giá có thể sẽ tăng lên mức 1.3284 1.3485. Mức 1.2673 là rất quan trọng trong trường hợp này, vì sự bứt phá sẽ cho phép cặp tiền tiếp tục giảm xuống mức 1.2443 1.2200.