EURUSD: Phân tích và dự báo sóng Elliott cho 09.10.2020 - 16.10.2020 - LiteForex


LiteForex


>

Kịch bản chính: xem xét các vị thế mua từ các đợt điều chỉnh trên mức 1.1605 với mục tiêu 1.2019 1.2100.

Kịch bản thay thế: đột phá và việc hợp nhất dưới mức 1.1605 sẽ cho phép cặp tiền tiếp tục giảm xuống mức 1.1375 1.1228.

Phân tích: Có lẽ, sóng đầu tiên 1 tiếp tục hình thành bên trong sóng thứ ba (3 ) ở mức độ lớn hơn vào khung thời gian hàng ngày. Trên khung thời gian H4, làn sóng thứ ba iii của 1 hình thành và một sự điều chỉnh cục bộ đã phát triển như làn sóng thứ tư iv của 1. Rõ ràng, làn sóng thứ năm v của 1 bắt đầu phát triển trên khung thời gian H1, với sóng (i) của v hình thành bên trong. Nếu giả định là đúng, cặp tiền sẽ tiếp tục tăng lên mức 1.2019 1.2100. Mức 1.1605 là rất quan trọng trong kịch bản này. Sự đột phá của nó sẽ cho phép cặp tiền tiếp tục giảm xuống mức 1,1375 1,1228.