Phân tích sóng đồng ngày 9 tháng 10 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Đồng tăng bên trong sóng xung lực 3

• Có khả năng kiểm tra mức kháng cự 312,00

Đồng tiếp tục tăng sau khi sự đảo chiều tăng mạnh trước đó từ vùng hỗ trợ nằm giữa mức hỗ trợ quan trọng 280,00, dải Bollinger Band hàng ngày thấp hơn và mức thoái lui Fibonacci 38,2% của xung lực đi lên trước đó từ tháng 5.

Sự đảo chiều đi lên từ vùng hỗ trợ này bắt đầu sóng xung lực ngắn hạn 3 hoạt động thuộc chuỗi xung lực (3) từ tháng 8.

Đồng có khả năng tăng thêm về phía mức kháng cự tiếp theo 312.00 (đỉnh của sóng xung lực 1 trước đó từ tháng 9).