Phân tích sóng EURNZD ngày 9 tháng 10 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• EURNZD đã đảo chiều khỏi vùng kháng cự

• Có khả năng giảm xuống 1.7700

EURNZD gần đây đã đảo chiều giảm từ vùng kháng cự nằm giữa mức kháng cự quan trọng 1.7880 (đỉnh của sóng A trước đó), dải Bollinger Band hàng ngày trên và mức thoái lui Fibonacci 61,8% của xung lực đi xuống trước đó từ tháng 8.

Sự đảo chiều giảm từ vùng kháng cự này đã tạo ra hàng ngày mô hình đảo chiều Shooting Star Doji - đánh dấu sự bắt đầu của sóng xung động (3).

EURNZD có khả năng giảm sâu hơn về mức hỗ trợ tiếp theo 1.7700 - sự phá vỡ này sẽ mở đường cho các khoản lỗ tiếp theo về hướng 1.7600 (mức thấp của sóng B).