Phân tích sóng USDCAD ngày 9 tháng 10 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• USDCAD giảm trong sóng xung động C

• Có khả năng đạt 1.3100

USDCAD tiếp tục giảm trong ngắn hạn sóng xung C của đợt điều chỉnh ABC trung gian (2) từ cuối tháng 9.

Sóng xung động C bắt đầu sớm hơn từ đường xu hướng dưới của kênh bị phá vỡ gần đây từ tháng 9, đóng vai trò là kháng cự sau nó đã bị phá vỡ.

USDCAD có khả năng giảm thêm về mức hỗ trợ tiếp theo 1.3100 (giá mục tiêu khi hoàn thành điều chỉnh ABC đang hoạt động (2)).