Phân tích sóng NZDCHF ngày 9 tháng 10 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• NZDCHF đã đảo chiều khỏi vùng hỗ trợ

• Có khả năng tăng lên 0,6120

NZDCHF gần đây đã đảo chiều từ vùng hỗ trợ nằm giữa mức hỗ trợ quan trọng 0,6030 (đã đảo ngược giá từ giữa tháng 9) và dải Bollinger Band hàng ngày thấp hơn.

Vùng hỗ trợ gần mức hỗ trợ 0,6030 được củng cố thêm bởi mức điều chỉnh Fibonacci 61,8% mức của lần điều chỉnh tăng 2 trước đó từ tháng 8.

NZDCHF có khả năng tăng thêm về phía mức kháng cự tiếp theo 0,6120 (đỉnh của lần điều chỉnh ngắn hạn trước đó (ii)).