Phân tích làn sóng vàng ngày 9 tháng 10 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Vàng tăng trong sóng xung lực 3

• Có khả năng đạt mức 1920,00

Vàng tiếp tục tăng trong ngắn hạn sóng xung (i) thuộc chuỗi xung tăng trung gian (3) từ cuối tháng 9.

Giá hôm nay đã phá vỡ đường xu hướng kháng cự của mô hình biểu đồ Falling Wedge hàng ngày từ đầu tháng 8 - điều này nên thêm vào áp lực tăng giá đối với vàng.

Vàng có khả năng tăng hơn nữa về mức kháng cự tiếp theo 1920,00 (đỉnh của sóng xung lực 1 trước đó từ cuối tháng 9) - tiếp theo là 1965,00 (mục tiêu hoàn thành của sóng xung hoạt động (i)).